Kyrklig begravning

Hur begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning ska gå till regleras i Den Svenska kyrkohandboken och i Kyrkoordning för Svenska kyrkan. Det förutsätts att den avlidne är medlem i Svenska kyrkan.

Förslag på programordning vid kyrklig begravning:

 1. Klockringning
 2. Ingångsmusik
 3. Sång/Musik
 4. Psalm
 5. Begravningsakt
 6. Psalm
 7. Altartjänst/Bön
 8. Psalm
 9. Avskedstagande
 10. Sång/Musik
 11. Utgångsmusik
 12. Klockringning

För att lyssna på olika musikstycken gå in på www.kyrkomusik.se