Jord/Kremationsbegravningar

Är det en jordbegravning innebär det att kistan kommer att sänkas ned i jorden, oftast som direkt avslutning på ceremonin.

Familjen kan välja att enbart de följer med till graven eller så följer alla gäster med, det sista avskedet tas då vid graven och de eventuella handblommor man har med sig kastas då ned på kistan.

En kremationsbegravning innebär att kistan med den avlidne finns med under akten, ett avsked tas framme vi kistan för de som önskar. Efter ceremonin kremeras den avlidne i sin kista , gravsättning av urna skall sedan ske inom 12 månader efter begravningsdagen.

Det går även att ha en ceremoni med en urna, i dessa fall görs en sk. Direktkremation, gravsättning kan då ske i samband med akten eller vid senare tillfälle.